Nieuws

Nieuws artikelen zijn voor de gehele gemeente zichtbaar. De datum waarop een artikel gepubliceerd moet worden kan worden ingesteld. Ook is het mogelijk een de-publiceer datum op te geven. Een artikel kan worden opgemaakt door middel van de tekst editor en worden verrijkt met afbeeldingen.