Groep aanmaken

Hier legt de organisatie de contouren van het organigram van de organisatie. Door het creéren van groepen kunnen afdelingen en organisatorisch gescheiden éénheden binnen de organisatie in hun eigen omgeving met elkaar communiceren en samenwerken.

Algemeen:

Een werkgroep is een collectie van leden. Het toekennen van een werkgroep lidmaatschap geeft een lid toegang tot de werkgroep. Een lid kan naast het lidmaatschap van de werkgroep ook een beheerdersrol krijgen. De mogelijkheden om data aan te maken, te wijzigen of te verwijderen in een werkgroep zijn exclusief voor beheerders. Leden kunnen lid zijn van meerdere werkgroepen.

Groep aanmaken & aanpassen

Naast de naam, het LRP ID en de beschrijving van de werkgroep, kunnen hier werkgroepinstellingen worden opgegeven. Zo kan er bijv. worden aangegeven of de werkgroep actief is. (niet actief bijv. is handig voor voorbereiding en dergelijke)

Informatie delen: Om de activiteiten te delen met de gehele organisatie moet informatie delen aanstaan. Staat de deel functie uit dan hebben allen werkgroep leden toegang tot deze informatie.

Contactlijst: Deze optie bepaald of alleen contactpersonen uit de werkgroep zichtbaar zijn of ook de leden.

Gesprekken: Bepaal hier welke personen in de werkgroep 1 op 1 bericht/gesprekken kunnen voeren/versturen.

Groepsberichten: Bepaal hier of er in de werkgroep groepsgesprekken kunnen worden gevoerd. Bepaal ook wie er de mogelijkheid hebben in groepsberichten berichten te plaatsen.

Bestanden: Bepaal hier of er in de werkgroep bestanden kunnen worden gedeeld. Bepaal ook wie er de mogelijkheid hebben bestanden te plaatsen.

Beheerders toevoegen

Als u een werkgroep selecteert kunt u de details bekijken van de werkgroep instellingen. U kunt hier ook beheerders aan de werkgroep toekennen.