Kennisbank categorie bewerken

Met het aanmaken van een kennisbank categorie ontstaat de mogelijkheid aan de categorie items toe toevoegen, Zo kunnen er meerdere categorieën worden gemaakt met daarin kennisbank items. Zowel de items als de categorieën kunnen in volgorde worden versleept. Items kunnen vanuit een categorie ook worden overgezet naar een ander categorie.

Kennisbank afbeeldingen