Activiteit eigenschappen overzicht

Door het aanmaken van activiteit eigenschappen kunnen eigenschappen zoals: uitzending, wisseldienst, etc.) als extra kenmerk worden meegegeven aan een Activiteit. Hierdoor zijn activiteiten met een dergelijk kenmerk snel herkenbaar. In de publicaties, roosters en agenda’s kunnen taaklabels ook dienen als filter voor de activiteiten die er plaats vinden.

Door op een activiteit te klikken krijgt u de details van de activiteit te zien. 

Een activiteit bestaat altijd uit de volgende onderdelen:

  • Naam
  • Locatie
  • Begin datum en tijd
  • Eind datum en tijd

Ter verduidelijking van de activiteit kan er een toelichting worden geschreven.

Als een activiteit is aangemaakt kunnen er taken worden toegekend. Groepsagenda beheerders kunnen leden uit hun groep selecteren en hen een taak (vrije naamgeving) toewijzen. Als er een taak is toegewezen wordt de activiteit in de groepsagenda geplaatst.

Beheerders met rooster permissie zien in de roosters in activiteiten ook de aangemaakte taken. Tevens is te zien in welke groep de activiteit is opgenomen en/of gepubliceerd.