Ledentype maken

Onderscheid maken

Door het aanmaken van leden types kunnen uitzonderingen worden gemaakt op de normale wijze waarop leden in het systeem zijn opgenomen. Er kan worden gekozen om leden niet op te nemen in het adressenboek. Er kan ook worden gekozen om profiel informatie te tonen bij de leden-naam in het systeem. Zo kunnen bijv. derden toch in het systeem worden opgenomen. Naast deze opties zijn leden aan dit type herkenbaar in overzichten.