Lid profiel gegevens

Door te klikken op een lid kunnen o.a profiel gegevens van het lid worden ingezien.
Als een lid onderdeel is van een eenheid zijn de profielen van de andere leden van de eenheid ook zichtbaar.