Groepen overzicht

Hier legt de organisatie de contouren van het organigram van de organisatie. Door het creéren van groepen kunnen afdelingen en organisatorisch gescheiden éénheden binnen de organisatie in hun eigen omgeving met elkaar communiceren en samenwerken.

Algemeen:

Een groep is een collectie van leden. Het toekennen van een groep lidmaatschap geeft een lid toegang tot de groep. Een lid kan naast het lidmaatschap van de werkgroep ook een beheerdersrol krijgen. De mogelijkheden om data aan te maken, te wijzigen of te verwijderen in een groep zijn exclusief voor beheerders. Leden kunnen lid zijn van meerdere groepen.