Rooster activiteit bewerken

Rooster voorbereiden en in de organisatie verspreiden

Door het maken van roosters kunnen activiteiten voor langere periodes worden ingepland. Tot aan publicatie blijven deze roosters alleen beschikbaar voor planners.

Planners kunnen eigen roosters maken of deze delen met andere planners door ze vrij te geven. Zo kunnen planners samen vooruit denken en werken aan roosters voor activiteiten.

Activiteiten kunnen herhaald worden aangemaakt voor vaste momenten en locaties. Aan die rooster activiteiten kunnen naast de tijd en locatie meerdere eigenschappen worden toegekend. Eigenschappen die de activiteiten bijzonder maken zoals bijv. uitzending of wisseldienst. Ook taken bij een activiteit kunnen aan leden worden toebedeeld.

Eenmaal tevreden over een rooster kan een periode uit het rooster worden geselecteerd om te publiceren naar 1 of meerdere groepen. In de desbetreffende groep agenda’s worden de rooster activiteiten dan gepubliceerd.

Een rooster is uit meerdere invalshoeken te bekijken. Zo kan ipv de maand de focus worden gelegd op de taken of de locaties van de activiteiten. Gepubliceerde roosters kunnen ook in publicaties worden gebruikt om te worden opgenomen in documenten.

Gepubliceerde roosters kunnen door geïnteresseerde groepsagenda beheers worden neergelegd in de groepsagenda.  Zo kunnen ze anticiperen op de al geplande rooster activiteiten bij het aanmaken van hun groepsactiviteiten. Ook kunnen rooster activiteiten door de groepsagenda beheerder worden doorgeplaatst in de groepsagenda.

Leden waar taken aan zijn toebedeeld krijgen deze activiteiten te zien in hun persoonlijke agenda en worden vooraf via e-mail genotificeerd over hun taak.

Beheerders met rooster permissie kunnen roosters maken. 

Een rooster kent de volgende instellingen:

Naam: Naam activiteit
Toelichting: Verduidelijking /omschrijving activiteit
Eigenaarschap: Om bewerking van roosters door andere roosteraars te voorkomen kan het eigenaarschap van een rooster worden geclaimd. 

Er kunnen nieuwe activiteiten worden aangemaakt door op een dag te klikken of door de blauwe aanmaakbutton te gebruiken. Door op een activiteit te klikken kunt u de details van de activiteit bekijken.

Een activiteit bestaat altijd uit de volgende onderdelen:

- Naam
- Locatie
- Begin datum en tijd
- Eind datum en tijd
 
Ter verduidelijking van de activiteit kan er een toelichting worden geschreven.

Een activiteit kan herhaald worden aangemaakt met dien verstande dat elke activiteit uniek is en los staat van de oorspronkelijke activiteit.

Roosters kunnen worden geselecteerd waarmee ze over een huidig rooster komen te liggen en er inzicht ontstaat in de rooster-activiteiten in de gehele gemeente.

Roosters kunnen dwingend in groepsagenda's worden geplaatst door groepen te informeren. De activiteit wordt aangeboden aan de agenda-beheerders van de geselecteerde groepen zodat deze de activiteiten kunnen publiceren naar hun groepsleden

Rooster-activiteiten kunt u herkennen aan de volgende kleuren:

- Oranje:- Activiteit uit ander rooster
- Blauw: Activiteiten in uw rooster
 

Roosters dienen om beschikbaar te zijn voor agenda beheerders vrijgegeven te zijn. Door een datum in de toekomst op te geven bepaald u de periode van het rooster dat beschikbaar wordt voor overname in groepsagenda's.

De vrijgegeven periode in het rooster is herkenbaar aan de  groene achtergrond