Activiteit details en taken

Door op een activiteit te klikken krijgt u de details van de activiteit te zien. 

Een activiteit bestaat altijd uit de volgende onderdelen:

  • Naam
  • Locatie
  • Begin datum en tijd
  • Eind datum en tijd

Ter verduidelijking van de activiteit kan er een toelichting worden geschreven.

Als een activiteit is aangemaakt kunnen er taken worden toegekend. Groepsagenda beheerders kunnen leden uit hun groep selecteren en hen een taak (vrije naamgeving) toewijzen. Als er een taak is toegewezen wordt de activiteit in de groepsagenda geplaatst.

Beheerders met rooster permissie zien in de roosters in activiteiten ook de aangemaakte taken. Tevens is te zien in welke groep de activiteit is opgenomen en/of gepubliceerd.